Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej
Staw I

Kolędowa Modlitwa Błogosławieństwa Rodzin

Piątek, 31 Grudzień 2021 r.

Kolędowa Modlitwa Błogosławieństwa Rodzin


MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA RODZIN

 

Śpiew kolędy

 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Amen.

 

Lektura Pisma: (Łk 9, 1-9)

Z Ewangelii wg św. Łukasza

Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».

 

Prośby

Chrystus przebywając wśród ludzi, żył w rodzinie i obdarzał ją niebieskim błogosławieństwem. Prośmy go pokornie o opiekę nad nami i wołajmy do Niego:

Panie obdarz naszą rodzinę (nas) swoim pokojem

 

Ty, poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne,

- uświęć naszą rodzinę (nas) swoją obecnością.

 

Ty ukazałeś swoją świętą Rodzinę jako godny podziwu wzór modlitwy, miłości i spełniania woli Ojca,

- uświęć naszą rodzinę (nas) swoją łaską i napełnij ją swymi darami.

 

Ty kochałeś swoich bliskich i przez nich byłeś kochany,

- zachowaj wszystkie rodziny w pokoju i wzajemnej miłości.

 

Ty przemieniając wodę w wino w Kanie Galilejskiej, pierwszym znakiem uradowałeś nowo założoną rodzinę,

- przynieś naszej rodzinie (nam) ulgę w cierpieniach i niepokojach, i obdarz radością.

Modlitwa

Ojcze nasz.

 

a następnie

Błogosławiony jesteś, Boże, Ty zechciałeś, aby Twój Syn, który stał się człowiekiem, był członkiem ludzkiej rodziny i wzrastał w jej wspólnocie, dzieląc jej troski i radości. Ciebie więc, Boże, pokornie błagamy, otaczaj nas opieką i umacniaj swoją łaską, abyśmy cieszyli się pomyślnością i zgodą, i głosili w świecie Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

AMEN.

 

Na zakończenie

Pan Jezus, który przebywał ze swoją rodziną w Nazarecie, niech zawsze pozostaje wśród nas, niech nas zachowa od zła wszelkiego i sprawi, abyśmy byli jednym sercem i jedną duszą. Który żyje i króluje na wieki wieków.

AMEN.

 

Śpiew kolędy

 

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele

Staw: 8.00; 11.30

Unia: 10.00

Dni powszenie

Staw: 18.00

Spowiedź

Przed każdą Mszą Świętą

BIURO PARAFIALNE

Po każdej Mszy Świętej