13 września 2020 r., podczas Mszy św. o godz. 11.00 jedenaścioro dzieci, pierwszy raz przyjęło Pana Jazusa do swego serca.