Nowym ministrantom - kandydatom - życzymy wiele gorliwości w służbie Panu Bogu!