W kronikach parafialnych znajdziemy następujące informacje.

Parafia została utworzona ok. 1320 roku. Kościół parafialny założyli i wyposażyli miejscowi ziemianie prawdopodobnie Prusowie i Drogosławice.  Obecny, drewniany kościół pochodzi z 1780 r. i został wzniesiony na miejscu wcześniejszego wzmiankowanego w końcu XIV w.  W 1854 r. od zachodu dostawiono wieżę. W końcu XIX w. od strony północnej dobudowano do nawy kaplicę murowaną rodziny Lutomskich. Kościół jest budowlą o konstrukcji zrębowej, oszalowaną. Orientowany. Jednonawowy, z nieco węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Na uwagę zasługuje zachowane wyposażenie wnętrza. Ołtarz główny późnorenesansowy, z krucyfiksem z przełomu XVII i XVIII w. i barokowymi rzeźbami biskupów i aniołów. Dwa ołtarze boczne rokokowe z rzeźbami aniołów i obrazami św. Jadwigi z pocz. XIX w. i św. Mikołaja z XVIII w. W kaplicy znajduje się późnorenesansowy ołtarz z początku XVII w.; na ścianie - tablica nagrobna Izydora Łukomskiego, poległego w 1848 r. Warto zwrócić uwagę na  witraże w oknach, wykonane przez Marię Powalisz-Bardońską w końcu lat siedemdziesiątych XX w. Dzisiaj parafię tworzy 7 wiosek: Staw Piewrszy, Staw Drugi, Wólka, Chwałkowice (wraz z Hubami), Gonice, Goniczki i Unia. 

Źródła:

kroniki parafii,

https://zabytek.pl/pl/obiekty/staw-kosciol-parafialny-pw-sw-jadwigi

http://www.kosciolydrewniane.pl/

https://regionwielkopolska.pl/katalog-obiektow/kosciol-pw-sw-jadwigi-slaskiej-w-stawie.html

fot. Michał Gołębiowski